Seks jest bardzo ważnym elementem naszego życia. Zaburzenia tej sfery są bardzo przykre i uciążliwe, choć na pozór nie przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu. Kłopoty z seksem, określa się ogólnym mianem impotencji. Termin ten odnosi się do zaburzeń sfery seksualnej, które prowadzą do unikania seksu. Impotent, to osoba, która potrzebuje seksu, a jednocześnie obawia się go, przewidując kolejne porażki. O impotencji psychogennej mówimy wówczas, gdy obawa przed seksem wywołana jest czynnikami psychologicznymi. Obawę taką mogą wywołać kompleksy związane z tą sferą. Lęk przed seksem może być spowodowany także przykrymi przeżyciami w tym zakresie. Psychogenna impotencja może wystąpić jako następstwo odrzucenia przez partnerkę, wyśmiania lub stawiania wymagań niemożliwych do spełnienia. W węższym znaczeniu, terminu impotencja używa się zamiennie z zaburzeniami erekcji. Mówimy wówczas o impotencji fizycznej. Impotencja taka, to niechęć do seksu wywołana rozczarowaniem brakiem lub słabą erekcją. Impotencję fizyczną łatwiej pokonać niż psychogenną. Do pokonania jej wystarczy odpowiedni dobór leków na erekcję. Impotencja psychogenna wymaga długotrwałych działań terapeutycznych. Dobrze jest, jeśli w terapii bierze udział mężczyzna i jego partnerka.
Categories: Zdrowie 0 like

Comments are closed.